SNNP CAREER
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ศรีนานาพร

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน งานประจำ

เงินเดือน ไม่ระบุ

วันหยุด วันอาทิตย์

เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ 07.30 - 16.30 / 19.30 - 04.30 น. (สามารถเข้ากะได้)

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา 6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ

อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 2. ควบคุมดูแลการประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต และผู้ผลิตวัตถุดิบในการแก้ไขปัญหา กรณีที่วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกำหนด 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  1. อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมคุณภาพด้านอาหารอย่างน้อย 0 - 3 ปีขึ่นไป
  4. สามารถทำงานเป็นกะได้
สมัครงาน คลิกที่นี่